Östra Offerdals Fiber Ekonomisk Förening

ÖOF 2019-07-04

Information om webbtjänst Ledningskollen
Vid fiberföreningens årsmöte förra veckan kom frågan upp om fiberledningen finns att söka i
"Ledningskollen". Ledningskollen är en gratis webbtjänst administrerad och ägd av bl.a PTS (Post och
Telestyrelsen). Tjänsten kan användas för att:
- få reda på var ledningar finns
- skydda ledningar mot avgrävning
- förenkla och samordna grävarbeten
Svaret på frågan är att IP Only fiberledningar inom Östra Offerdals Fiberförenings område nu finns
inlagda i webbtjänsten "Ledningskollen" med webbadress, www.ledningskollen.se. Du kan alltså inom
din egen fastighet se exakt var ledningen är belägen. Obs! Endast inom egen fastighets gränser. Vid
behov kan markering i terrängen av ledningen, t.ex vid bygg- eller grävningsarbeten, erhållas via
Ledningskollen.

Flag Counter